Geweldige keuze uit meer dan 3.000 merken | Gratis verzending vanaf €50 en gratis retourneren
Mandje 0

Je winkelmandje is leeg

Menu
GRATIS VERZENDING VANAF 50 EUR EN GRATIS RETOURNERING

Algemene voorwaarden

Op deze pagina (evenals in de hier genoemde documenten) vindt u de voorwaarden waaronder wij de op onze website www.miinto.nl (onze website) genoemde producten (Producten) aan u leveren. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg dat u de voorwaarden begrijpt voordat u Producten van onze website bestelt.

Zet op het bestelformulier een vinkje bij “Accepteer voorwaarden” indien u deze voorwaarden aanvaardt.
NB: indien u deze voorwaarden niet accepteert, kunt u geen Producten van onze website bestellen.


Miinto is een platform waarop winkels hun artikelen kunnen verkopen. Miinto bemiddelt daarom een overeenkomst tussen de klant en de verkopende winkels. Bij de aankoop van artikelen wordt daarom ook een contract gesloten tussen de klant en de verkopende winkel. Miinto draagt uw gegevens direct over aan de winkel waarbij u een artikel bestelt. De afhandeling en levering van het artikel wordt verder door de winkel afgehandeld. Miinto is dus zelf geen partij bij deze verkoopovereenkomst.

Voor de eigenlijke verkopende partij; zie uw orderbevestiging voor deze informatie.

Het aanbod van artikelen op onze website wordt niet verkocht door Miinto zelf maar door aangesloten winkels. Miinto toont enkel de artikelen die door de winkels worden aangeboden. Een overeenkomst voor de aankoop van het artikel is enkel bindend na het ontvangen van een definitieve bevestigingsmail.

De vermelde voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Miinto NL tenzij anders schriftelijk afgesproken tussen de koper en Miinto NL.


1. INFORMATIE OVER ONS
1.1 Wij exploiteren de website www.miinto.nl. Wij zijn de vennootschap Meinto Benelux B.V., geregistreerd in Nederland onder KvK-nummer 54698243, met statutaire zetel en kantoorhoudende te:
St Jorissteeg 2, 1012 XV Amsterdam.
Ons btw-nummer is NL8514.06.920B.01


2. BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN
2.1 Wij nemen geen bestellingen aan van adressen buiten Nederland of België.


3. UW STATUS
Met het plaatsen van een bestelling verklaart u dat:
(a) u wettelijk in staat bent om een bindend contract aan te gaan; en
(b) u ten minste 18 jaar bent;

4. HOE HET CONTRACT TUSSEN U EN ONS TOT STAND KOMT
4.1 Nadat u een bestelling hebt geplaatst, krijgt u van ons een e-mail ter bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Overigens betekent dit niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling is een aanbod tot het aanschaffen van een Product. Alle bestellingen dienen door ons te worden geaccepteerd. We bevestigen deze acceptatie door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat uw bestelling is geaccepteerd (Orderbevestiging). Het contract tussen u en ons (Contract) komt alleen tot stand wanneer wij u die Orderbevestiging sturen.
4.2 Het Contract heeft uitsluitend betrekking op die Producten waarvan de bestelling door de verkopende winkel is bevestigd in de orderbevestiging. Wij zijn niet verplicht andere Producten te leveren die mogelijk deel van uw bestelling uitmaakten, totdat de bestelling van die Producten in een afzonderlijke Orderbevestiging is bevestigd.
4.3 U kunt een bestelling plaatsen voor Producten die in de verschillende boetieks op onze website worden aangeboden. In dat geval is het mogelijk dat u meerdere e-mails krijgt ter bevestiging dat uw bestelling is ontvangen en dat u meerdere Orderbevestigingen krijgt.
4.4 Uw Producten kunnen afzonderlijk worden verzonden. U kunt dus meerdere pakketjes van ons ontvangen.

5. RECHT OP ANNULERING
5.1 Indien u als consument het Contract aangaat, hebt u het wettelijke recht de bestelling om welke reden dan ook te annuleren en het volledige aankoopbedrag terug te ontvangen, uitgezonderd bepaalde in artikel 5.3 genoemde producten. U ontvangt het volledige aankoopbedrag van de Producten terug in overeenstemming met het restitutiebeleid (hierna beschreven in artikel 9). Uw recht op annulering van een Contract vangt aan op de datum van de Orderbevestiging (wanneer het Contract tussen ons tot stand komt). Wanneer de Producten aan u zijn geleverd, kunt u te allen tijde binnen veertien dagen annuleren, vanaf de dag nadat u de Producten hebt ontvangen.
5.2 Om een Contract te annuleren, vult u ons retourformulier in. Dit is te vinden op de pagina “Retournering” op onze website. Wanneer de Producten al aan u zijn geleverd, dient u tevens het ingevulde retourformulier af te drukken nadat u dit op onze website hebt ingevuld en de Producten samen met het afgedrukte formulier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk terug te zenden. U bent wettelijk verplicht om de Producten met redelijke zorg te behandelen terwijl deze in uw bezit zijn.
5.3 U bent niet gerechtigd een Contract te annuleren die betrekking heeft op de levering van op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten.

6. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING
Uw bestelling zal voor de in de Orderbevestiging genoemde leveringsdatum worden afgerond of, indien geen leveringsdatum is opgegeven, binnen een redelijke termijn na de datum van de Orderbevestiging, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

7. RISICO EN EIGENDOM
7.1 De Producten zijn vanaf het moment van levering uw verantwoordelijkheid.
7.2 De eigendom van de Producten gaat pas op u over wanneer wij alle verschuldigde bedragen voor de Producten, met inbegrip van servicekosten, volledig hebben ontvangen.

8. PRIJS EN BETALING
8.1 De prijs van de Producten en de toepasselijke servicekosten zijn zoals van tijd tot tijd op onze website wordt aangegeven, behalve waar sprake is van een kennelijke fout.
8.2 De op onze website genoemde prijzen van Producten zijn inclusief btw. Indien het btw-tarief tussen de datum van uw bestelling en de leveringsdatum verandert, dan wordt de door u te betalen btw aangepast, tenzij u reeds volledig voor de Producten hebt betaald voordat de verandering van het btw-tarief is ingegaan.
8.3 Prijzen van Producten en servicekosten kunnen op ieder moment wijzigen. Wijzigingen zijn echter niet van invloed op bestellingen waarvoor u reeds een Orderbevestiging hebt ontvangen.
8.4 Op onze website staat een groot aantal Producten en het kan altijd voorkomen dat ondanks onze inspanningen sommige van de op onze website genoemde Producten onjuist zijn geprijsd. Doorgaans controleren wij de prijzen in het kader van de verzendprocedure. Wanneer dan de juiste prijs van een Product lager blijkt te zijn dan de genoemde prijs, zullen wij bij verzending van het Product het lagere bedrag bij u in rekening brengen. Indien de juiste prijs van een Product hoger is dan de prijs die op onze website wordt vermeld, zullen wij doorgaans naar eigen inzicht óf contact met u opnemen voor instructies voordat wij het Product naar u opsturen, óf uw bestelling niet aannemen en u hiervan op de hoogte brengen.
8.5 Indien de gemaakte fout met de prijs evident en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als fout kon worden herkend, zijn wij niet verplicht de Producten tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren.

8.6 Prijs en beschikbaarheid

Wij doen onze uiterste best om ervoor te zorgen dat de juiste informatie, beschrijvingen en prijzen op de website word weergegeven.

Houd er rekening mee dat we deze informatie van onze Miinto-partners ontvangen en dat er situaties kunnen zijn waarin we fouten ervaren.
Wanneer wij eventuele prijsfouten ontdekken op een product, welke u besteld heeft, zullen wij hier zo snel mogelijk op reageren namens onze Miinto-partners. Met de mogelijkheid voor u om uw bestelling te bevestigen naar de juiste prijs, of uw bestelling te annuleren.
Als we niet in staat zijn om contact met u op te nemen, wordt uw bestelling geannuleerd.
Als u besluit de order te annuleren, welke u al betaald heeft. Zullen wij de terugbetaling onmiddellijk in orde maken.
Om de klanttevredenheid op miinto.nl te verbeteren, verzenden bij regelmatig uitnodigingen per e-mail naar klanten om ons een beoordeling te geven op Trustpilot nadat zij een bestelling hebben geplaatst op ons platform.


9. ONS RESTITUTIEBELEID
9.1 Indien u een Product retourneert:
(a) omdat u het Contract tussen ons hebt geannuleerd binnen de herroepingstermijn van 14 dagen (zie artikel 5.1 hiervoor over de aanvang van deze periode), wordt de aan u verschuldigde restitutie zo spoedig mogelijk verwerkt, in ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop u via onze website aangaf het Contract te willen annuleren. In dat geval wordt het volledige aankoopbedrag van het Product gerestitueerd.
(b) om welke andere reden dan ook (bijvoorbeeld omdat u ons in overeenstemming met artikel 15 hebt laten weten dat u niet instemt met een wijziging in deze voorwaarden of omdat het Product volgens u een gebrek vertoont), zal het geretourneerde Product door ons worden onderzocht en zullen wij u binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte brengen van de restitutie.
(c) Retourneren is alleen gratis, zolang u het retourlabel van miinto.nl gebruikt en het pakket wordt verzonden vanuit hetzelfde land waar het is afgeleverd.
(d) Verlengde retourperiode bij aankoop van kerstcadeaus. Bestellingen gekocht tussen 16 / 11-2020 en 30 / 11-2020 kunnen tot en met 15 / 01-2021 geretourneerd worden. U moet uw retour altijd aanmelden via: www.miinto.nl/rma-product

10. KLACTH

Sinds Miinto geen verkopende partij is, zijn klachten dus voor de winkel, die dus wel de verkopende partij is. De naam van de verkopende winkel staat op uw orderbevestiging. Mocht de naam van de winkel hierop niet vermeld staan dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Miinto voor deze informatie.

Een klacht is dus een zaak tussen de klant en de verkopende winkel van het artikel.

Miinto zal uw klacht doorgeven aan de winkel maar is niet verantwoordelijk voor de klacht van het artikel, de beoordeling en/of afhandeling daarvan. Uw klacht moet gegrond zijn en niet het resultaat van verkeerd gebruik en/of van roekeloze omgang.

Uw aankoop valt onder het Europese Consumenten Recht. Winkels kunnen u een reparatie, vervanging, korting of volledige restitutie aanbieden wanneer u een klacht heeft. De klacht dient wel binnen ‘aannemelijke tijd’ gemeld te worden. Met aannemelijk tijd wordt bedoeld zo snel mogelijk na het bevinden van de klacht en uiterlijk binnen twee maanden. U kunt uw klacht indienen bij de klantenservice door een e-mail te sturen naar info@miinto.nl. Afhankelijk van de klacht zult u instructies van ons ontvangen voor de verdere afhandeling. Wanneer u het artikel retour stuurt naar de verkopende winkel vragen wij u om er duidelijk bij de vermelden wat uw klacht precies inhoudt en wat uw ordernummer was. Bij gehonoreerde klachten zullen wij achteraf de verzendkosten vergoeden. In andere gevallen betaalt u zelf de verzendkosten en u bent in beiden gevallen verantwoordelijk voor de zending. Bewaar daarom goed het verzendbewijs. Daarnaast vragen wij u ook om het artikel zorgvuldig te verpakken en op te sturen.


11. INVOERRECHTEN
11.1 Indien u via onze website Producten bestelt voor levering buiten Nederland, kunnen hierover invoerrechten en belastingen worden geheven wanneer de zending de opgegeven bestemming bereikt. U bent verantwoordelijk voor de betaling van deze invoerrechten en belastingen. Overigens hebben wij geen invloed op deze kosten en kunnen wij geen uitspraak doen over de hoogte ervan. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale douanekantoor voordat u uw bestelling plaatst.
11.2 U wordt er tevens op gewezen dat u zich dient te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land van bestemming. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven van deze wet- en regelgeving door u.

12. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE INVLOEDSSFEER
12.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of het niet tijdig nakomen van onze verplichtingen ingevolge deze voorwaarden of een Contract als gevolg van gebeurtenissen die buiten onze redelijke invloedssfeer liggen (Geval van Overmacht).
12.2 Onder een Geval van Overmacht valt ieder(e) handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, nalatigheid of ongeval die/dat buiten onze redelijke invloedssfeer ligt. Hiertoe behoren met name (zonder daartoe beperkt te zijn) de volgende gebeurtenissen:
(a) stakingen, uitsluitingen of andere werkstakingen;
(b) binnenlandse onlusten, rellen, invasies, (dreiging van) terroristische aanvallen, oorlog (al dan niet na een oorlogsverklaring) of een dreiging van of voorbereiding op oorlog;
(c) brand, explosies, storm, overstromingen, aardbevingen, verzakkingen, epidemieën of andere natuurrampen;
(d) het geen gebruik kunnen maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegverkeer, gemotoriseerd verkeer of andere vormen van openbaar of persoonlijk vervoer;
(e) het geen gebruik kunnen maken van openbare of persoonlijke telecommunicatienetwerken;
(f) de handelingen, besluiten, wetten, regels of beperkingen van een overheid; en
(g) pandemieën of epidemieën.
12.3 De nakoming van onze verplichtingen wordt geacht te zijn opgeschort voor de periode waarin het Geval van Overmacht voortduurt. De termijn voor nakoming wordt voor de duur van die periode verlengd.

13. AFSTANDSVERKLARING
13.1 Indien wij op enig moment gedurende de looptijd van een Contract verzuimen erop aan te dringen dat u uw verplichtingen ingevolge het Contract strikt nakomt of indien wij verzuimen een van de rechten of rechtsmiddelen waartoe wij ingevolge het Contract zijn gerechtigd uit te oefenen, dan vormt dat geen afstandsverklaring van die rechten of rechtsmiddelen en ontslaat dat u niet van de nakoming van deze verplichtingen.
13.2 Wanneer wij in een verzuimsituatie geen nakoming afdwingen, dan heeft dit geen gevolgen voor toekomstige verzuimsituaties.
13.3 Een door ons gedane afstandsverklaring van een of meerdere van deze voorwaarden is niet van kracht, tenzij deze verklaring uitdrukkelijk als afstandsverklaring is aangemerkt en schriftelijk aan u is gecommuniceerd.

14. SCHEIDBAARHEID
Indien een rechter of bevoegde instantie beslist dat een bepaling in deze voorwaarden of een bepaling in een Contract tot op zekere hoogte nietig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, wordt de betreffende voorwaarde uitsluitend tot zoverre van de overige voorwaarden gescheiden. De overige voorwaarden zullen voor zover wettelijk toegestaan van kracht blijven.

15. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Deze voorwaarden en ieder document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van een Contract.

16. RECHT OP WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN
16.1 Wij hebben het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen.
16.2 De beleidslijnen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de Producten bij ons bestelt zijn op u van toepassing, tenzij de wijziging van die beleidslijnen of deze voorwaarden door de wet of een overheidsinstantie verplicht wordt gesteld (in welk geval deze wijziging van toepassing zal zijn op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst) of indien we u in kennis stellen van de wijziging van die beleidslijnen of deze voorwaarden voordat u de Orderbevestiging ontvangt (in welk geval wij het recht hebben om aan te nemen dat u de wijziging van de voorwaarden hebt geaccepteerd, tenzij u ons binnen veertien dagen na ontvangst door u van de Producten in kennis stelt van het tegendeel).

17. RECHT EN RECHTSGEBIED
Contracten voor de aankoop van Producten via onze website en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Contracten of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Contracten of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) zullen worden voorgelegd aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechter in Nederland.

18. AFTERPAY
MIINTO.NL biedt de betaaloptie betaling achter aan via Afterpay. Indien u voor deze betaalmogelijkheid kiest, betaalt u een fee van 2,9% per transactie en worden de rechten ten aanzien van het voor uw aankopen verschuldigde bedrag door MIINTO.NL overgedragen aan Afterpay en gelden de betalingsvoorwaarden van Afterpay en gelden de betalingsvoorwaarden van Afterpay welke zijn in te zien op de website van Afterpay onder deze link: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden.

19. KLARNA
In samenwerking met Klarna Bank AB bieden wij de betaalmethoden Betaal nu of Betaal later aan. Om Klarna Pay Later als uw betalingsoptie te selecteren, moet u minimaal 18 jaar oud zijn bij het plaatsen van de bestelling, een Nederlandse bankrekening hebben en u moet uw Nederlandse woonadres gebruiken bij het plaatsen van uw bestelling.
19.1 Betaling met Klarna
Wanneer u Klarna Pay Later kiest als betaalmethode, zal Klarna de factuur naar uw e-mailadres sturen zodra uw bestelling is verzonden. U heeft 14 dagen de tijd om uw betaling af te ronden. In het geval van een laattijdige betaling of de betaling die niet is voltooid voordat de factuur verschuldigd is, kan een vergoeding in rekening worden gebracht. Klarna Pay Now is een optie waarmee u met een kaart of directe bankoverschrijving kunt betalen.
19.2 Retourzending en terugbetaling via Klarna
Als u voor Klarna Pay Now heeft gekozen, zal het bedrag binnen 1-3 werkdagen zichtbaar zijn op uw account. Als u een terugbetaling ontvangt nadat u uw factuur met Klarna Pay Later heeft betaald, zal het bedrag binnen 1-3 werkdagen zichtbaar is op uw account.
19.3 Voor de volledige voorwaarden voor Klarna, klik op de onderstaande links:
Klarna's algemene voorwaarden
Klarna's privacybeleid
Als je vragen hebt over je Klarna-factuur, betalingen of restituties, neem dan contact op met Klarna's klantenservice: https://www.klarna.com/nl/klantenservice/.


20. 80 MINUTES DELIVERY
De express levering van Miinto.nl, 80 Minutes Delivery, is een extra bezorgservice binnen de ring van Amterdam. Gedurende de openingstijden van de winkels in Amsterdam, kunt u voor een extra prijs van €9,- de 80 minutes delivery service kiezen. Op maandag is deze service beschikbaar tussen 13:00-16:00, en dinsdag t/m vrijdag is deze service beschikbaar van 10:00 tot 16:00.

21. NIEUWSBRIEVEN

Door u aan te melden voor de nieuwsbrief geeft u Miinto Host A/S toestemming om u via e-mail, sms en mms marketingmaterialen te sturen over producten die rechtstreeks door Miinto in de handel worden gebracht en verkocht, waaronder kleding, tassen, accessoires, fietsen, outdoorproducten, huishoudelijke producten, keuken- en tafelgerei, meubilair, schoonheidsproducten en huid- en haarverzorgingsproducten, aanbiedingen, uitverkoop, prijsvragen, evenementen en andere vergelijkbare marketingactiviteiten. Ook geeft u toestemming om serviceberichten te ontvangen over onderbroken bestelprocessen. Vragen kunnen ook informatie omvatten over de bovenstaande producten en diensten van partnerwinkels van Miinto. U kunt informatie aanvragen over partnerwinkels.

Vragen worden alleen verstuurd vanaf Miinto Host A/S. U kunt zich altijd hier of via de volgende link afmelden voor de nieuwsbrief: https://www.miinto.nl/unsubscribe_newsletters.php.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Miinto en uw rechten vindt u in het privacybeleid van Miinto.