Werelds beste modeboetieks op één plek I Gratis verzending vanaf 100€ en makkelijk retourneren

Makkelijk retourneren binnen 14 dagen

Mandje 0

Je winkelmandje is leeg

Vind uw favoriete producten

Menu

Privacywetgeving

Privacybeleid voor www.miinto.nl

Bij Meinto Benelux B.V., bedrijfsidentificatienr. NL8514.06.920B.01, warmoesstraat 149-151, 1012JC Amsterdam geven we hoge prioriteit aan vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging. Tenzij anders aangegeven is Meinto Benelux B.V. de verwerkingsverantwoordelijke voor de hieronder beschreven verwerkingsactiviteiten.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze verwerking van persoonlijke gegevens die van u worden verzameld wanneer u een aankoop bij ons doet, onze website en pagina's op social media gebruikt, solliciteert naar een baan en met ons communiceert als contactpersoon voor onze B2B-klanten, leveranciers en andere partners.

In het beleid worden de richtlijnen vastgesteld voor de manier waarop Miinto uw persoonlijke gegevens verwerkt en vindt u de informatie waar u recht op hebt op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 1. Als u de website bezoekt of aankopen via de website doet

In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe Miinto persoonlijke gegevens van bezoekers van www.miinto.nl en van klanten die aankopen doen via de website verwerkt.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Miinto kan in de volgende gevallen persoonlijke gegevens over u verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Als u onze website bezoekt
 • Als u artikelen online koopt in de webshop van Miinto
 • Als u zich aanmeldt voor de Miinto-nieuwsbrief
 • Als u deelneemt aan een van de wedstrijden of evenementen van Miinto
 • Als u communiceert met Miinto
 • Als u andere functies en diensten gebruikt die door Miinto worden aangeboden

Om welke persoonlijke gegevens gaat het?

Miinto kan de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Informatie over uw bestellingen
 • Telefoonnummer
 • Informatie die u invoert bij het maken van een gebruikersaccount
 • IP-adres
 • Informatie over uw gebruik van de website
 • Interesses, zoals producten en diensten waarin u interesse hebt getoond

Voor aankopen via de website geeft u uw betalingsgegevens op. Miinto slaat de betalingsgegevens niet op, maar gebruikt haar zakelijke partners voor het innen van betalingen. De betalingsgegevens worden daarom opgeslagen en verwerkt door de betalingsverwerker.

Doel van de verwerking

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Gebruikersaccountbeheer
 • Uitvoering van bestellingen
 • Facturering en andere inning van betalingen
 • Administratie en uitvoering van tussen u en Miinto gesloten overeenkomsten
 • Verspreiding van nieuwsbrieven en andere reclame/marketing
 • Administratie van wedstrijden en andere evenementen
 • Marketing in het algemeen
 • Klantenserviceadministratie en algemene communicatie
 • Verzending van serviceberichten
 • Verzending van klanttevredenheidsonderzoeken
 • Afhandeling van verzoeken van u
 • Ontwikkeling van producten en diensten
 • Statistieken en analyses
 • Naleving van toepasselijke wetten
 • Instelling, onderbouwing en uitoefening van rechtsvorderingen
 • Het voorkomen, detecteren, onderzoeken en bestrijden van beveiligingslekken, fraude en andere mogelijk illegale activiteiten

Grondslag voor verwerking

Miinto verwerkt persoonlijke gegevens op basis van een of meer van de volgende grondslagen:

 • Het nakomen van een overeenkomst: De verwerking van persoonlijke gegevens kan in sommige gevallen nodig zijn om een overeenkomst tussen Miinto en u na te komen, bijvoorbeeld bij aankopen via de website (Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Gerechtvaardigde belangen: De verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld als we statistieken, analyses of marketingactiviteiten uitvoeren (waarvoor geen toestemming nodig is), klanttevredenheidsonderzoeken rondsturen, ondersteuning bieden en onze producten en diensten verbeteren en ontwikkelen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Toestemming: Miinto gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen om u productinformatie, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal per e-mail te sturen als u hiervoor uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, tenzij de toepasselijke wetgeving ons toestaat contact met u op te nemen zonder dergelijke toestemming (Artikel 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Wettelijke verplichting: De verwerking van persoonlijke gegevens kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de Wet op de financiële verslaglegging (Artikel 6(1)(c), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Wettelijke vereisten: Verwerking kan ook nodig zijn om fraude te voorkomen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (Artikel 6(1)(f) en Artikel 9(2)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bewaartermijn

Persoonlijke gegevens die in verband met uw aankopen zijn verzameld, worden in de regel gedurende 3 jaar na de laatste aankoop bewaard.

Persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in boekhoudkundige bescheiden worden gedurende 5 jaar na het einde van het boekjaar bewaard, waarna de gegevens worden verwijderd.

Uw toestemmingsgegevens voor direct-marketingmateriaal worden bewaard gedurende 2 jaar na het moment dat u uw toestemming voor ontvangst hiervan hebt ingetrokken.

We kunnen de persoonlijke gegevens echter langer bewaren als dit wettelijk verplicht is of als dit nodig is voor het instellen, onderbouwen of uitoefenen van een rechtsvordering. Ook kunnen de gegevens in geanonimiseerde vorm langer worden verwerkt en bewaard.

 1. Als u een bezoeker of gebruiker bent van onze social-mediapagina's

De volgende paragraaf bevat informatie over de verwerking door Miinto van persoonlijke gegevens die u achterlaat en/of verstrekt wanneer u de social-mediapagina's, zoals de Facebook-pagina (inclusief Instagram) en LinkedIn ("social media"), van Miinto bezoekt. De paragraaf vormt een aanvulling op het algemene privacybeleid van de afzonderlijke social-mediabedrijven.

Miinto en de afzonderlijke social media zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Samen met andere bedrijven proberen we continu in gesprek te blijven met social media over de regulering van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. In dit verband hebben zowel Facebook als LinkedIn een addendum gepubliceerd over de gezamenlijke verantwoordelijkheid. U kunt dit openen via de volgende links:

Afhankelijk van uw gedrag op social media kunnen Miinto en social-mediabedrijven de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen:

 • Uw "likes" of andere reacties op de pagina's
 • Opmerkingen die u op de pagina's achterlaat
 • Uw bezoeken aan de pagina's

Miinto gebruikt uw persoonlijke gegevens om de producten en diensten van Miinto te verbeteren en om statistieken op te stellen. In dit verband gebruikt Miinto geaggregeerde gegevens die door social media worden verstrekt via hun cookies, zoals gegevens over leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, werk, levensstijl, interessegebieden, aankopen en geografische regio.

Miinto verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen die Miinto heeft om haar producten en diensten te verbeteren, conform Artikel 6(1)(f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door de social-mediabedrijven vindt u in hun privacy- en cookiebeleid:

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u verschillende rechten, waarover u meer kunt lezen in paragraaf 5 van dit beleid. Vanwege de algemene opzet van social media en de overeenkomsten tussen Miinto en de social-mediabedrijven dient u contact op te nemen met de betreffende social-mediabedrijven als u uw rechten jegens hen wilt uitoefenen. Dit is vanwege het feit dat alleen de social-mediabedrijven functioneel de nodige stappen kunnen nemen om aan de meeste van uw verzoeken te voldoen.

Als Facebook-gebruiker kunt u uw rechten uitoefenen via uw privacy-instellingen. Wijzig hierin de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt bij bezoek aan en gebruik van de Facebook-pagina. Klik hier om uw instellingen te wijzigen of meer te weten te komen over het uitoefenen van uw rechten: https://www.facebook.com/ads/preferences en https://www.facebook.com/settings

Klik hier als u uw LinkedIn-instellingen wilt wijzigen of uw rechten wilt uitoefenen: https://www.linkedin.com/psettings/data-privacy/ en https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/50191?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en

Als u echter denkt dat Miinto aan uw verzoek kan voldoen, neem dan contact met ons op.

 1. Als u een sollicitant bent

Wij verwerken de persoonlijke gegevens die in uw sollicitatie, uw cv en eventuele bijlagen voorkomen om uw sollicitatie te beoordelen. Als u wordt uitgenodigd voor een gesprek, verzamelen en beoordelen wij de gegevens die u hierin aanlevert. De basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw sollicitatie voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met Miinto (Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en onze gerechtvaardigde belangen bij het verwerken van informatie die u ons zelf hebt verstrekt (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Daarnaast kunnen wij op basis van het bovenstaande op internet zoeken naar relevante en toegankelijke informatie, waaronder content op social media. We gaan doorgaans op zoek naar informatie over uw eerdere arbeidsrelaties, activiteiten, competenties en prestaties.

Als u voor de betreffende functie persoonlijkheidstests of iets dergelijks moet ondergaan, krijgt u hiervan bericht zodra we uw sollicitatie hebben verwerkt. De resultaten van dergelijke tests worden vertrouwelijk behandeld, maar worden wel meegenomen in onze beoordeling van uw sollicitatie. Ze worden verwijderd wanneer het evaluatieproces is voltooid. Grondslag voor deze verwerking is artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Afhankelijk van de betreffende functie kan u in sommige gevallen ook worden gevraagd om een kopie van uw strafblad te overleggen. Ook deze persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. In dergelijke gevallen verwerken we de persoonlijke gegevens op basis van Sectie 22 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Als onderdeel van onze evaluatie van u en uw sollicitatie kunnen we referenties opvragen van uw vroegere en/of huidige werkgevers. We verzamelen alleen referenties van mensen die u hebt opgegeven in uw sollicitatie of aan ons hebt verstrekt. De grondslag voor deze verwerking is Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of, bij toestemming van uw kant, Artikel 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij raden u aan in uw sollicitatie geen gevoelige persoonlijke gegevens te vermelden, zoals persoonlijke gegevens waaruit ras of etnische achtergrond, religie, lidmaatschap van een vakbond, seksualiteit of gezondheidsstatus blijkt. Als de uitoefening van een functie bijzondere eisen stelt aan uw fysieke gesteldheid, vragen we (na een specifieke beoordeling) uw toestemming om dergelijke persoonlijke gegevens te verwerken (Artikel 6(1)(a) en Artikel 9(2)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Als u een functie bij Miinto wordt aangeboden, worden uw sollicitatie en aanvullende relevante persoonlijke gegevens die tijdens de wervingsprocedure zijn verzameld, opgeslagen in uw personeelsdossier bij ons.

Als u geen functie aangeboden krijgt, bewaren wij uw sollicitatie en aanvullende persoonlijke gegevens die zijn verzameld in het kader van de wervingsprocedure gedurende een termijn van 12 maanden na de afwijzing, tenzij u toestemming hebt gegeven voor een langere opslag van dergelijke gegevens.

 1. Als u een contactpersoon bent voor de B2B-klanten, leveranciers en andere zakelijke partners van Miinto

In deze paragraaf wordt het beleid beschreven dat Miinto hanteert voor de verwerking van persoonlijke gegevens die zijn verzameld van contactpersonen van B2B-klanten, leveranciers en andere zakelijke partners van Miinto.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Er worden over u in een of meer van de volgende gevallen persoonlijke gegevens verzameld:

 • Als uw bedrijf of het bedrijf waar u in dienst bent een overeenkomst aangaat met Miinto, waaronder de aankoop van producten of diensten die door Miinto worden aangeboden
 • Als u interesse hebt getoond in de producten of diensten van Miinto, bijvoorbeeld door uw visitekaartje aan Miinto te geven
 • Als u hebt aangegeven de nieuwsbrief van Miinto te willen ontvangen
 • Als u samenwerkt of communiceert met Miinto

Om welke persoonlijke gegevens gaat het?

Miinto kan de volgende persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Namen, e-mailadressen, telefoonnummers en soortgelijke identificerende informatie
 • Persoonlijke informatie zoals voorkeurstalen
 • Organisatorische informatie zoals bedrijfsnaam, bedrijfsadres, functie, werkgebied, primaire werkplek en land
 • Contractuele informatie zoals inkooporders, facturen, contracten en soortgelijke overeenkomsten tussen uw bedrijf (of werkgever) en Miinto die uw contactgegevens kunnen bevatten
 • Financiële informatie zoals betalingsvoorwaarden, bankrekeninggegevens en kredietwaardigheid

Dergelijke informatie kan rechtstreeks door u zijn verstrekt (voornamelijk via e-mail en andere correspondentie) of door derden zoals uw werkgever.

Doel van de verwerking

Persoonlijke gegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld:

 • Planning, uitvoering en beheer van de samenwerking, inclusief eventuele contracten
 • Administratie, bijvoorbeeld de verwerking van betalingen (inclusief invordering van openstaande facturen), beoordeling van kredietwaardigheid, boekhoud-, controle- en factureringswerkzaamheden, verzending en levering en ondersteuning
 • Nieuwsbrieven en soortgelijke marketingberichten
 • Afhandeling van door u ingediende verzoeken
 • Algemene communicatie
 • Ontwikkeling van producten en diensten
 • Statistieken en analyses
 • Naleving en regelgeving, zoals het voldoen aan onze verplichtingen op dit gebied om illegale activiteiten te voorkomen
 • Geschillenbeslechting

Grondslag voor verwerking

Miinto verwerkt uw persoonlijke gegevens op grondslag van het volgende:

 • Het nakomen van een overeenkomst: In sommige gevallen kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken om een tussen uw bedrijf (of werkgever) en Miinto gesloten overeenkomst uit te voeren, bijvoorbeeld in verband met de afhandeling van bestellingen, administratie van de samenwerking, gebruikersaccounts en profielen (Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Gerechtvaardigde belangen: We kunnen persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen in onder meer de dagelijkse bedrijfsvoering, inclusief het plannen, uitvoeren en beheren van de samenwerking of ons gerechtvaardigde belang in onder andere het uitvoeren van statistieken, analyses, marketingactiviteiten (waarvoor geen toestemming nodig is), het verlenen van ondersteuning en het verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Wettelijke vereisten: Verwerking kan ook nodig zijn om fraude te voorkomen of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (Artikel 6(1)(f) en Artikel 9(2)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Wettelijke verplichting: De verwerking van persoonlijke gegevens kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om te voldoen aan beveiligingseisen en illegale activiteiten te voorkomen (Artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Toestemming: Miinto gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen om u productinformatie, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal per e-mail te sturen als u hiervoor uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, tenzij de toepasselijke wetgeving ons toestaat contact met u op te nemen zonder dergelijke toestemming (Artikel 6(1)(a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens worden gedurende 3 jaar na het einde van de samenwerking bewaard. Wel kunnen de gegevens in geanonimiseerde vorm langer worden bewaard.

Persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in boekhoudkundige bescheiden, waaronder besteldocumentatie, worden gedurende 5 jaar na het einde van het boekjaar bewaard, waarna de gegevens worden verwijderd.

Uw toestemmingsgegevens voor direct-marketingmateriaal worden bewaard gedurende 2 jaar na het moment dat u uw toestemming voor ontvangst hiervan hebt ingetrokken.

 1. Algemene informatie voor iedereen die onder dit privacybeleid valt

Openbaarmaking aan andere verwerkingsverantwoordelijken en gegevensverwerkers

Voor bovenstaande doel kunnen we gegevensverwerkers toegang geven tot uw persoonlijke gegevens. Het gaat dan om gegevensverwerkers die op basis van een overeenkomst met Miinto relevante diensten verlenen aan Miinto, waaronder leveranciers van bijvoorbeeld IT-diensten, CRM-systemen, factureringssystemen, marketingdiensten en klanttevredenheidsonderzoeken, distributeurs van nieuwsbrieven, website-analisten, IT-ondersteuners, hostingproviders, betalingsbureaus, transportdiensten en andere leveranciers van systemen of diensten. Dergelijke dienstverleners verwerken persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en conform gesloten gegevensverwerkingsovereenkomsten.

Bij Miinto kunt u direct op ons platform www.miinto.nl online winkelen in fysieke winkels. Om ervoor te zorgen dat de winkels die uw bestelling leveren, uw bestelling kunnen verwerken en doorsturen, worden uw persoonlijke gegevens aan deze winkels/webshops verstrekt. De winkels zijn onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken voor persoonlijke gegevens, aangezien zij deze gegevens voor eigen doeleinden verwerken.

Daarnaast kan het in bepaalde omstandigheden nodig zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan de volgende andere verwerkingsverantwoordelijken, bijvoorbeeld distributeurs, waaronder GLS (Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bovendien kan Miinto in sommige gevallen verplicht en in andere gevallen gerechtigd zijn om uw gegevens aan de autoriteiten bekend te maken (Artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen (Artikel 6(1)(f) en Artikel 9(2)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Tevens kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan externe auditors om te voldoen aan onze controleverplichting (Artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In verband met de ontwikkeling van Miinto kan de bedrijfsstructuur veranderen, bijvoorbeeld door de gehele of gedeeltelijke verkoop van Miinto. In het geval van een gedeeltelijke overdracht van activa die persoonlijke gegevens bevatten, is de grondslag voor de daarmee verband houdende openbaarmaking van persoonlijke gegevens in regel de gerechtvaardigde belangen van Miinto bij de overdracht van delen van haar activa en het doorvoeren van commerciële wijzigingen (Artikel 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan gegevensverwerkers of verwerkingsverantwoordelijken die zijn gevestigd in niet-EU/EER-landen zonder passend beschermingsniveau, wordt een dergelijke overdracht in regel gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over ons gebruik van cookies in ons cookiebeleid, dat op elke pagina van de site hier te vinden is.

Beveiliging

We beschermen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens en hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan de vastgestelde beveiligingsnormen en toepasselijke wettelijke vereisten.

We hebben interne regels voor informatiebeveiliging, met instructies en maatregelen die uw persoonsgegevens beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde publicatie en ongeoorloofde toegang ertoe of kennis ervan.

Uw rechten

 • U hebt het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verzameling en verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • U hebt het recht om rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen
 • U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken
 • In bepaalde omstandigheden kunt u ook een kopie van uw persoonlijke gegevens en van de overdracht van de door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (overdraagbaarheid van gegevens) opvragen
 • U kunt elke toestemming die u hebt gegeven op elk moment intrekken. U kunt u afmelden voor onze nieuwsbrief door op de link aan het einde van de nieuwsbrief te klikken

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites of naar geïntegreerde websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven of hun praktijken op het gebied van de verzameling van persoonlijke gegevens. We raden u bij bezoek van andere websites aan het privacybeleid van de eigenaar en ander relevant beleid te lezen.


Aanvullend Privacybeleid: Verwerking van Telefoongesprek Opnames

Dit gedeelte beschrijft hoe Miinto Host A/S omgaat met de verwerking van telefoongesprek opnames in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming binnen de Europese Unie (EU). Dit gedeelte vormt een aanvulling op het bestaande Privacybeleid voor www.miinto.nl.

Verwerking van Telefoongesprek Opnames

Bij Miinto kunnen we telefoongesprekken opnemen voor doeleinden zoals kwaliteitsborging, klantenservice, training en geschillenbeslechting. Deze opnames kunnen persoonlijke gegevens bevatten, zoals de naam van de beller, contactgegevens en mogelijk gevoelige informatie die tijdens het gesprek wordt gedeeld.

Juridische Grondslag voor Verwerking

De verwerking van telefoongesprek opnames is voornamelijk gebaseerd op de noodzaak voor de uitvoering van een contract (Artikel 6(1)(b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en onze gerechtvaardigde belangen (Artikel 6(1)(f) van de AVG) om de kwaliteit van onze klantenservice te verbeteren en ons personeel op te leiden.

Verwerking en Opslag

Telefoongesprek opnames worden veilig binnen de EU op onze servers bewaard gedurende een periode van drie maanden vanaf de opnamedatum. Na deze periode worden de opnames automatisch verwijderd, tenzij ze omwille van lopende geschillen of wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard.

Toegang en Openbaarmaking

Toegang tot telefoongesprek opnames is beperkt tot geautoriseerd personeel dat toegang nodig heeft voor de doeleinden zoals gespecificeerd in dit beleid. We geven telefoongesprek opnames doorgaans niet vrij aan derden, behalve in de volgende gevallen:

 • Met expliciete toestemming van de beller.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of te reageren op wettige verzoeken van overheidsinstanties.
 • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom te beschermen, of die van onze klanten of het publiek.

Uw Rechten

Als beller van wie het telefoongesprek wordt opgenomen, heeft u bepaalde rechten onder de AVG, waaronder:

 • Recht op Toegang: U kunt toegang vragen tot de telefoongesprek opnames met uw persoonlijke gegevens en een kopie verkrijgen.
 • Recht op Rectificatie: Als uw opgenomen informatie onnauwkeurig of onvolledig is, kunt u correcties aanvragen.
 • Recht op Vergetelheid: U kunt onder bepaalde omstandigheden verzoeken om verwijdering van uw telefoongesprek opnames.
 • Recht van Bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de opnames om specifieke redenen.
 • Recht op Beperking van Verwerking: U kunt onder bepaalde omstandigheden beperkingen op de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen.
 • Recht op Gegevensoverdraagbaarheid: U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, machineleesbaar formaat aanvragen.

Vragen of klachten

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neemt u contact met ons op via e-mail (dataprotection@miinto.com) of telefonisch via +31 20 790 01 10. U kunt ons ook schrijven op het volgende adres:

Meinto Benelux B.V.,
NL8514.06.920B.01,
warmoesstraat 149-151,
1012 XV Amsterdam

Als uw klacht niet door ons wordt opgelost en u de zaak verder wilt laten uitzoeken, kunt u een klacht indienen bij het Autoriteit Persoonsgegevens, het Deense college voor de bescherming van persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Telephone number: (+31) - (0)70 - 888 85 00

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Bij wijzigingen wordt de datum aan het eind van het privacybeleid gewijzigd. Het actuele privacybeleid is beschikbaar op www.miinto.nl/privacy-policy.

Laatst bijgewerkt op [06 september 2023]